ARTIKKELIT > NÄIN RATKOTAAN PIILOSANOJA
↶ Takaisin Artikkeleihin

Näin ratkotaan piilosanoja

Monet ovat kyselleet, kuinka piilosanoja ratkotaan. Tässä tarjoamme ensin lyhyen oppimäärän. Myöhemmin palaamme vielä tarkemmilla ohjeilla. Hyvä piilosana on niin monipuolinen, että kaikkia kikkoja on mahdoton opettaa.

OHJE 1: PERUSASIOITA. Piilosanavihjeessä tulee olla ratkaisusanalle (jonka kirjainten määrä on vihjeen perässä suluissa) sekä suora vihje että piilosanamainen osa, mutta ne eivät aina ole peräkkäin vaan saattavat olla lomittain. Vihjeissä käytetään usein lyhennyksiä. A (välittämättä näissä esimerkeissä isoista ja pienistä kirjaimista) on approbatur, ensimmäinen, ensiluokkainen, aari tms., I on myös ensiluokkainen ja ensimmäinen tai yksi tai improbatur tai jodi, AU on avioton, avioliiton ulkopuolinen, kulta, ennen pairia tai vaikkapa Arja Utriainen. Kannattaa tarkkailla lauseen sanojen merkityksiä. Esim. kääntymiseen, palaamiseen tai ylösalaisin oloon (etenkin pystyvihjeissä) tai peiliin tai vastaavaan liittyvät vihjaukset saattavat viitata siihen, että vastauksessa luetaan ainakin joku sana väärinpäin.

OHJE 2: ANAGRAMMI. Sana tai sanoja voidaan kirjaimistoltaan järjestää uudeksi sanaksi. Vihjeessä saattaa sillä kohdalla olla viittaus, esim. sotkemiseen, rikkoutumiseen tai järjestämiseen.
* 'Vakaa järjestö?' (5) AKAVA on vakaan anagrammi, järjestö taas suora vihje.
* 'Rykmentissäkin oli remurenki, nyyh. (13)' Kahden viimeisen sanan anagrammi on MURHEENKRYYNI. Alkuosa viittaa elokuvaan Rykmentin murheenkryyni.
* 'Usea laudatur saadaan sanoja käyttäen. (5)' Anagrammiin otetaan usea sekä l (laudatur) ja saadaan LAUSE. Lopussa sanotaan asia suoraan.
* 'Seitsemäntenä päivänä Luoja lepäsi. (5)' LOJUA on luojan anagrammi, lepäsi suora vihje. Kaksi ensimmäistä sanaa ovat lähinnä lauseen kokonaisuuden takia.

OHJE 3: KÄTKÖ. Vastaussana voi olla vihjelauseesta suoraan luettavissa kumpaan suuntaan tahansa. Vastakkaiseen suuntaan tulisi olla jokin viittaus. Esimerkeissä on vastaussanat osoitettu versaalikirjaimin.
* 'KerrON TOTuuden. Ne ovat tyhjää täynnä. (5)' ONTOT-sanan suora vihje on toisessa lauseessa.
* 'Hän ei lopultakaan kuullut, missä pidät tavaroitasi. KuuLIPAS! (5)' Loppuun huomion kiinnittäminen kannattaa, sillä vastaus LIPAS löytyy sieltä.
* 'Palasi pukujuhlista ja raaTOI MAANantain. (7)' NAAMIOT on luettavissa vasemmalle. Palaaminen antaa vihjeen suuntaan.

OHJE 4: SANALEIKIT. Näitä on monenlaisia eikä kattavaa ohjekokoelmaa kannata edes yrittää antaa. Tässä muutamia esimerkkejä.
* 'Onpa asunto puunattu. Käytössä lienee ollut jotain karvaista. (11)' Jotain karvaista on MAJAVAHATTU, joka alussa on jaettu osiin maja vahattu eli asunto puunattu.
* 'Tämä valitus ei kuulu maalaistollosta. (7)' Ei kuulu juntista vaan JUPISTA, joka on valitusverbin perusmuoto.
* 'Kaakkois-Aasiassa vilja maas'. (4)' Vilja on maas' eli LAOS', joka on Kaakkois-Aasian maa. Maas' kuului tässä siis molempiin vihjeenosiin.
* 'Perälle 50, Paunonen laskee Ahvenanmaan rahoja. (7)' Ositeltuna alku menee taa L Ari, siis Ahvenanmaan TAALARI.
* 'Tekemisiään tekemättömäksi toivova haukkaa happea tien poskessa. (7)' Alussa selitetty katuja haukkaa happea eli saa O:n sisälleen, syntyy tien poskessa oleva KATUOJA.

OHJE 5: YHDISTELMÄT. Vihjeissä on usein osia useammasta kuin yhdestä vihjetyypistä.
* 'Annelissa iti seonnut pilkkakirves. (7)' Annelissa eli Sarissa on sisällä iti seonneena eli tii Sarissa eli Sa tii ri eli SATIIRI, joka on pilkkakirveen puhetta.
* 'Lue pois: vuohella. (5)' Vuohella-sanasta tehdään anagrammi, kunhan ensin lue otetaan pois, jää VOHLA, joka on vuohen poikanen.
* 'Näyttelijä Antti maksaa tonnin saadakseen litran. Se näyttää kauniilta. (5)' Litja antaa tonnin eli t:n ja saa tilalle litran eli l:n ja syntyy LILJA.
* 'Tunnista toiseen, välissä Suomen lyhin kunta (1000 aaria). (6)' Kahden tunnin eli t:n välissä kunta Ii sekä tuhat ja aari eli M sekä a, yhteensä TIIMAT, tunteja nekin.

↶ Takaisin Artikkeleihin